Lasting og last-sikring

Jeg sitter i tenkeboksen, men jeg finner ikke noe fornuftig svar på mine tanker denne gangen. Kan det bare virkelig være at – det er bare slik? Denne gangen er jeg ute i trafikken og har kikket litt på det som er av lastsikring og laste måter og metoder hos lastebiler av både større og mindre sorter. Det lastes til det «renner over» men på den måten blir de en trussel mot andre trafikanter og mange uskyldige og tilfeldige langs dere reiserute. Hvorfor er ikke dette noe de ansvarlige myndigheter i de enkelte land slår hardt ned på slik at det forsvinner? Det burde egentlig ikke være noe stort problem mener da jeg. Er det virkelig så dårlig betaling i transporten av de må risikere både liv og lemmer og alt rundt seg for å tjene nok penger til å holde butikken sin åpen for videre drift?

Norge

Vi får vel nesten si heldigvis at vi bor i Norge i denne sammenhengen og ikke må gå ut på gaten og føle oss truet av alle de som transporterer varer annet enn å passe oss unna kjørebaner der vi normalt ikke har noe annet å gjøre enn å eventuelt å kjøre motor redskaper selv (les biler). I Norge er det strenge regler for all slik transport, og reglene blir fulgt opp meget strengt. Det ligger ansvar på flere andre ledd enn bare transportøren i noen sammenhenger også for å sikre det hele. Brytes reglene og det oppdages så blir det straff av både økonomisk art og kan bli fengsling dersom det er avvik som er store og farefulle.

Andre land

I andre land har de helt andre regler for dette enn i Norge. Eller reglene er kanskje der og er strenge, men de håndheves i hvert fall ikke på samme måte som i Norge. Jeg vet ikke hva som er årsaken for det burde være forholdsvis enkelt å håndheve og fjerne mye av de farene som er i trafikken.

Dette bildet er fra Kina. Når en sjåfør laster på denne måten så er han enten stokk dum eller så har han noen som bestemmer over seg som kommanderer og forlanger. Men hadde lovens lange arm straffet slikt hardt så ville det aldri skjedd så ofte som det dessverre gjør.

Jeg er jammen ikke helt sikker på om slike tilfeller virkelig har skjedd eller om det er et bilde som er konstruert. Det er jo så ekstremt at man må ha lov til å begynne å lure faktisk. Jeg aner ikke hvor dette bildet er tatt eller noe men en buss hadde jo vært kjekt i dette tilfellet.

Dette bildet er også fra Kina, og la oss håpe at denne politi tjenestemannen vet litt mer om regler i trafikken enn det tydeligvis sjåføren av lastebilen gjør. Han er jo en fare for alt og alle som er rundt han med flere meters omkrets. Både lasten kan velte av bilen og ja hele bilen står jo fare for å kunne velte. Og velter den først så drar den hardt med seg dersom det er i et «feil» område.

JA til flere kontroller langs veien og mer synlig politi som håndhever reglene som gjelder.